Author: Ike Hylkema

Hesseler Fietsers in de Sportblazer

  6-6-2021:

We zijn weer los! Eindelijk, na vele maanden alleen op :de fiets vanwege de lockdown, kunnen we weer in een groep onze fietstochtjes maken. Veel van onze leden hebben hun conditie op peil gehouden door soloritjes te maken maar er gaat toch niets boven het fietsen met je fietsmaten. Wat hebben we het gemist, het lekker sportief fietsen, het gezellig samen zijn en het slap ouwehoeren tijdens de koffiepauzes.

Zaterdag 29 mei jl. stond de eerste rit op het programma. Een rit van ruim 95 kilometer met als pauzeplaats Stadskanaal. Hier zouden we ons lid Wibo Veerkamp treffen die een aantal jaren geleden naar Hoogezand is verhuisd. De opkomst was goed, met een groep van 10 man vertrokken we voor onze tocht door de Veenkoloniën. Eerst was het nog wat fris maar toen later de zon erdoor kwam was het aangenaam fietsen. De mannen hadden er zin in, met een stevig tempo gingen we van start waardoor we rond een uur of tien het Raadhuisplein in Stadskanaal bereikten. Wibo was ook al gearriveerd en nadat we samen een plekje hadden gevonden op het terras deden we ons tegoed aan de koffie met gebak. Op dat moment realiseer je je pas goed wat je de afgelopen maanden hebt gemist. Wat heerlijk om weer samen op stap te zijn om je geliefde fietssport te beoefenen.

Zoals het er nu uitziet lijkt de Corona op zijn retour te zijn. Hopelijk leidt dit gauw tot verdere versoepelingen waardoor we in augustus misschien ook onze eigen Bos- en Heidetocht kunnen organiseren. We houden u op de hoogte.

Henk van Veen

 

Trainingsavond

Een aantal jaren geleden hielden we twee keer per week een trainingsavond. De laatste paar jaar is dit wat in het slop geraakt doordat de meeste leden overdag al hun rondjes maakten. Om het fietsen in clubverband te stimuleren hebben we nu besloten om voorlopig één keer per week een trainingsavond te organiseren. De eerste trainingsavond heeft inmiddels plaatsgevonden op maandag 31 mei jl. In totaal namen 8 leden deel, niet slecht voor een eerste keer.

Wie kennis wil maken met het fietsen in clubverband is van harte welkom op onze trainingsavond. Deze wordt elke maandagavond gehouden, vertrek 19.00 uur bij café Deen. Uiteraard kun je ook kennis komen maken op één van de andere dagen waarop in clubverband wordt gefietst. Voor de vertrektijden graag even kijken op www.hesselerfietsers.nl

 

Racefietsen op zondagmorgen

Snelheid is een veelbesproken item binnen fietsverenigingen. Een deel gaat het te snel en weer anderen gaat het veel te langzaam met over en weer irritaties tot gevolg. Veel fietsverenigingen zijn hier al aan tenonder gegaan. Ook binnen de Hesseler Fietsers speelt dit probleem en daarom hebben we gemeend maatregelen te moeten treffen om te voorkomen dat leden afhaken. Zo hebben we besloten dat de zaterdag vooral in het teken staat van prestatiegericht fietsen om ook onze jongere leden aan hun trekken te laten komen. De zondag daarentegen staat in het teken van de oudere leden en leden die willen uitfietsen van de zaterdagrit. De gemiddelde snelheid die op de zondagen zal worden aangehouden is rond de 26 km/h. Om dit te borgen fietsen we met vaste voorfietsers.

Bekend is dat er in ons dorp meerdere jongeren actief zijn op de racefiets. Voor hen is het lastig om deel te nemen aan het fietsen in clubverband bij onze vereniging omdat ze overdag nog werken en op de zaterdag druk zijn met hun sportende kinderen. Om ook hen de kans te geven bij onze vereniging te fietsen bestaan er plannen om op de zondagmorgen een extra mogelijkheid te creëren voor prestatiegericht fietsen. We zullen hiervoor een aantal mensen actief benaderen. Wie geïnteresseerd is kan zich melden bij bestuur@hesselerfietsers.nl Bij voldoende animo gaan we dit plan tot uitvoering brengen.

Toervereniging Hesseler Fietsers
Maandag 8 maart 2021, 19.00 uur, weer een extra NOS Journaal in verband met een Corona persconferentie. In de pers is (zoals inmiddels gebruikelijk) al uitgelekt dat er enkele versoepelingen op de Coronamaatregelen aan zitten te komen, hieronder mogelijk versoepelingen voor ons als buitensporters. Vol verwachting volg ik de persconferentie en nadat premier Rutte heeft verteld dat vanaf 16 maart ook buitensporters onder voorwaarden weer met 4 personen samen mogen komen maakt zich blijdschap van mij meester. Echter, te vroeg gejuicht. De versoepeling blijkt alleen te gelden voor weer wachten tot de volgende persconferentie in de hoop dat er dan wel goed nieuws te melden is.

Wel goed nieuws is er over onze ledenwerfactie. Deze heeft inmiddels een 4-tal nieuwe leden opgeleverd en de verwachting is dat de komende tijd zich nog een aantal nieuwe leden melden. Op deze plaats heet ik de nieuwe leden alvast van harte welkom bij onze club en wens hen veel fietsplezier toe. Hopelijk kunnen we jullie binnenkort wegwijs maken binnen onze vereniging. We zien er naar uit.

Henk van Veen

 

Nieuw kandidaat bestuurslid

Waar in het verleden ons bestuur bestond uit zowel racefietsers als ATB’ers is dit sinds een aantal jaren niet meer het geval. Alle huidige bestuursleden zijn actief op de racefiets. Om ook de belangen van de ATB’ers goed te kunnen vertegenwoordigen zijn we daarom op zoek gegaan naar een ATB lid die in het bestuur zitting wil nemen. We zijn erg blij dat we met Ranal Kregel de persoon hebben gevonden die deze taak op zich wil nemen. In onze komende ledenvergadering zullen we onze leden daarom voorstellen het bestuur uit te breiden met een extra bestuurslid die zich de komende jaren zal inzetten voor de belangen van de groeiende ATB afdeling binnen onze vereniging. Als deze hiermee instemmen zal Ranal vanaf dat moment deel uitmaken van ons bestuur. Tot dat moment zal hij alvast meedraaien om sfeer te proeven en inspiratie op te doen. Voor de toekomst streven we ernaar twee ATB leden deel uit te laten maken van ons bestuur.

 

 

 

 

 

Info voorjaarstocht 21 maart 2021

De Voorjaarstocht van 21 maart 2021 is vanwege de corona-maatregelen afgelast.

Deelnemers die zich al ingeschreven en betaald hebben, krijgen bericht van de NTFU dat de tocht niet doorgaat.
Wij kunnen ons voorstellen dat deelnemers het op prijs stellen dat zij het inschrijfgeld terug krijgen.
Zij kunnen dan een email met naam en bankrekeningnummer sturen naar : penningmeester@hesselerfietsers.nl.
Wij zorgen er dan voor dat het inschrijfgeld wordt teruggestort.

Als je wilt kun je de tocht nog wel individueel rijden.
Stuur dan een email naar penningmeester@hesselerfietsers.nl met een verzoek om de route van de tocht als gpx-file te ontvangen.

 

Uitreiking KM-bokaal

Uitreiking KM-bokaal 

 

De uitreiking van de kilometerbokaal is traditioneel de afsluiting van ons fietsseizoen, een afsluiting die ook niet op de gebruikelijke wijze kon plaatsvinden. In plaats daarvan hebben we er als bestuur voor gekozen om alle leden per mail van de uitslag op de hoogte te stellen en hen aan huis te verrassen met een echte Drentse bol.

Sinds een aantal jaren reiken we de prijzen bij de racefietsers uit in verschillende leeftijdscategoriën. In de leeftijdscategorie t/m 65 jaar werd Harm Pot de winnaar met 11.083 kilometer. Harm is elk jaar goed voor veel fietskilometers en was al diverse keren clubkampioen. In de categorie van 66 t/m 70 jaar was de winnaar eigenlijk al voor aanvang van het seizoen bekend. Met het onvoorstelbare aantal van 20.635 kilometers bereikte Okko Dekker een nieuw clubrecord en was daarmee de glorieuze clubkampioen van 2020. Geen verrassing want ook in de afgelopen jaren behaalde Okko dit kampioenschap. Ondanks dat de gemiddelde leeftijd van onze leden hoog is wist Berend Zwiers in de leeftijdscategorie 71 jaar en ouder het respectabele aantal van 12.714 kilometer te fietsen. Hiermee was Berend achter Okko de nummer 2 van de hele vereniging.Naast leden die hun kilometers maken op de racefiets hebben we binnen onze vereniging ook leden die dit doen op de ATB. Ook hier wordt elk jaar gestreden om de felbegeerde kilometerbokaal. Ook dit jaar ging deze prijs, evenals vorig seizoen naar Ide Jutstra die maar liefst 5.230 kilometer op de ATB aflegde.In totaal werden door leden van onze vereniging vorig jaar 209.602 fietskilometers verreden. Het werkelijke aantal ligt echter nog hoger omdat niet alle leden hun gereden fietskilometers hebben doorgegeven. Er gaat dus geen dag voorbij of je kunt wel een Hesseler Fietser tegenkomen. Verderop vindt u de eindstanden in de verschillende categoriën.

Henk van Veen

 

      

 

Kampioen race 2020: Okko Dekker                     Kampioen ATB 2020: Iede Jutstra

 

 

Categorie Naam KM Totaal
t/m 65 2020 t/m 2020
1 Harm Pot 11083 198091
2 Roelof Jeuring 10800 147650
3 Henk van Veen 9261 153302
4 Rudy Hilbrands 7344 83121
5 Homme Prins 5635 54998
6 Erik Morsink 1150 15486
66 t/m 70
1 Okko Dekker 20635 207478
2 Jannes Heinhuis 9464 164180
3 Gert Hammink 9125 59824
4 Hans Hornstra 7240 64514
5 Geert de Jonge 6772 69380
71 jaar en ouder
1 Berend Zwiers 12714 91984
2 Jaap Postma 10504 170333
3 Rinze Lenstra 10275 164230
4 Hendrik de Jonge 8580 221756
5 Lammert Jutstra 8352 42161
6 Ike Hylkema 7340 54178
7 Jans Pals 6041 205002
8 Geert Engberts 6015 79901
9 Ed Sterke 5990 40513
10 Siebrand Hofman 5351 82455
11 Freek Scheffer 5152 50243
12 Jan Veldkamp 4695 227428
13 Wim van Nieuwenhuizen 750 162353

 

ATB
1 Iede Jutstra 5230 23484
2 Erik Zwiers 4864 21050
3 Erik Holties 3934 8134
4 Jan van Boven 3286 13310

 

Word nú lid van de Hesseler Fietsers

Het is nu het moment om lid te worden van de Hesseler Fietsers!

De Hesseler Fietsers is één van de ruim 400 bij de NTFU (Nederlandse Toerfiets Unie) aangesloten verenigingen. De NTFU staat jaarlijks garant voor vele kilometers fietsplezier. Zij stelt de toerfietsers in de gelegenheid deel te nemen aan toertochten en diverse meerdaagse evenementen die jaarlijks worden georganiseerd. De leden van onze vereniging trekken er overdag,      ‘s avonds en in de weekends samen op uit om mooie fietstochten te maken.

Zelf organiseren we jaarlijks een aantal toertochten, zowel op de weg als in het veld. Als lid kun je gratis deelnemen aan deze tochten. Verder nemen we deel aan toertochten die door andere verenigingen worden georganiseerd. Eén keer per jaar bieden we onze leden de mogelijkheid om deel te nemen aan een meerdaagse fietstocht in binnen- of buitenland.

We zijn een recreatieve toerfietsvereniging, die in 1979 is opgericht in Oosterhesselen. Het doel van de vereniging is om met elkaar op sportieve wijze en in een goede sfeer te fietsen. Bij ons geldt dan ook het motto: “Samen uit, samen thuis”. Momenteel heeft de vereniging 63 leden. Onder de leden bevinden zich zowel racefietsers als mountainbikers.

De laatste jaren is de gemiddelde leeftijd van onze leden behoorlijk toegenomen, we zijn dan ook op zoek naar verjonging. Nu hebben we gemerkt dat er in ons dorp en de omliggende dorpen behoorlijk wat mensen actief zijn op de racefiets of mountainbike zonder te zijn aangesloten bij een vereniging. Deze mensen roepen we op om nu lid te worden van De Hesseler Fietsers. Om de kosten hoeft je het in ieder geval niet te laten, deze bedragen slechts € 50,00 per jaar en hiermee ben je dan meteen lid van de NTFU wat belangrijke voordelen geeft. Hieronder de voordelen op een rij:

  • Gratis fietsverzekering tot een schade van € 1000,- . Deze verzekering geldt voor al je fietsen bij schade tijdens clubritten, trainingen, toertochten en eigen ritten. Persoonlijke eigendommen (zoals helm en kleding) zijn tot een bedrag van € 350,- meeverzekerd. De verzekering is geldig in heel Europa.
  • Als NTFU-lid ben je ook verzekerd tegen ongevallen op het moment dat je deelneemt aan een toertocht of clubrit van een NTFU-vereniging.
  • Korting op het inschrijfgeld bij deelname aan NTFU-toertochten.
  • Gratis toezending van Fietssport Magazine, het tijdschrift voor fanatieke wielrenners en avontuurlijke mountainbikers (4 x per jaar).
  • Korting op de aanschaf van clubkleding.
  • Gratis deelname aan eigen toertochten.

 

Wanneer je nu lid wordt van onze vereniging betaal je voor 2021 geen verenigingscontributie. Hierdoor betaal je in 2021 slechts € 37,29 (+ eenmalig    € 3,50 administratiekosten) en geniet je alle bovenstaande voordelen.

 

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op onze website www.hesselerfietsers.nl of door middel van een email aan bestuur@hesselerfietsers.nl
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Henk van Veen, tel. 06-53294078.

Routes die individueel of met tweetallen gefietst kunnen worden

Hieronder een aantal routes die je individueel of in tweetallen kunt fietsen.

Als je zelf een idee hebt en je wilt die met anderen delen, dan kun je die opsturen naar Ike Hylkema (ike.hylkema@gmail.com). Die kan ze dan op de website plaatsen.

Nieuw 24-4-2021:

Racefietsroute: De Muur van Emmen

Nieuw 8-3-2021:
atb-vaste-route-exloo-84-km
echten-atbroute-84 km

Nieuw 25-1-2021:
atb-route Emmen 64 km

Nieuw 15-1-2021:

mountainbikeroute/atb-noordbargebos 58 km

atb sleen/atb kibbekoele – Mountainbikeroute vernieuwd

Nieuw 15-12-2020:

atb Vamberg lo. 60 km

atb orvelte 62 km

atb schoonhoven 61 km

atb poolshoogte 63 km

atb nw balinge/witteveen 62 km

atb schoonoord 62 km

atb-acht-van-oosterh-54-km

Nieuw 19-11-2020: Deze route kun je ook met de gewone fiets rijden.
https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/8056046/fietsroute/graveltocht-59-km

https://www.routeyou.com/nl/route/view/8144953/fietsroute/gravelroute-westerbork-71-km

https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/8056046/fietsroute/graveltocht-59-km
https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/8144841/fietsroute/atb-exloo-62-km

atb-spaarbankbos-pesse-60-km

De routes kun je hier en daar zelf inkorten als je dat wilt.

© De Hesseler fietsers 2019