Hesseler Fietsers in de Sportblazer

  6-6-2021:

We zijn weer los! Eindelijk, na vele maanden alleen op :de fiets vanwege de lockdown, kunnen we weer in een groep onze fietstochtjes maken. Veel van onze leden hebben hun conditie op peil gehouden door soloritjes te maken maar er gaat toch niets boven het fietsen met je fietsmaten. Wat hebben we het gemist, het lekker sportief fietsen, het gezellig samen zijn en het slap ouwehoeren tijdens de koffiepauzes.

Zaterdag 29 mei jl. stond de eerste rit op het programma. Een rit van ruim 95 kilometer met als pauzeplaats Stadskanaal. Hier zouden we ons lid Wibo Veerkamp treffen die een aantal jaren geleden naar Hoogezand is verhuisd. De opkomst was goed, met een groep van 10 man vertrokken we voor onze tocht door de Veenkoloniën. Eerst was het nog wat fris maar toen later de zon erdoor kwam was het aangenaam fietsen. De mannen hadden er zin in, met een stevig tempo gingen we van start waardoor we rond een uur of tien het Raadhuisplein in Stadskanaal bereikten. Wibo was ook al gearriveerd en nadat we samen een plekje hadden gevonden op het terras deden we ons tegoed aan de koffie met gebak. Op dat moment realiseer je je pas goed wat je de afgelopen maanden hebt gemist. Wat heerlijk om weer samen op stap te zijn om je geliefde fietssport te beoefenen.

Zoals het er nu uitziet lijkt de Corona op zijn retour te zijn. Hopelijk leidt dit gauw tot verdere versoepelingen waardoor we in augustus misschien ook onze eigen Bos- en Heidetocht kunnen organiseren. We houden u op de hoogte.

Henk van Veen

 

Trainingsavond

Een aantal jaren geleden hielden we twee keer per week een trainingsavond. De laatste paar jaar is dit wat in het slop geraakt doordat de meeste leden overdag al hun rondjes maakten. Om het fietsen in clubverband te stimuleren hebben we nu besloten om voorlopig één keer per week een trainingsavond te organiseren. De eerste trainingsavond heeft inmiddels plaatsgevonden op maandag 31 mei jl. In totaal namen 8 leden deel, niet slecht voor een eerste keer.

Wie kennis wil maken met het fietsen in clubverband is van harte welkom op onze trainingsavond. Deze wordt elke maandagavond gehouden, vertrek 19.00 uur bij café Deen. Uiteraard kun je ook kennis komen maken op één van de andere dagen waarop in clubverband wordt gefietst. Voor de vertrektijden graag even kijken op www.hesselerfietsers.nl

 

Racefietsen op zondagmorgen

Snelheid is een veelbesproken item binnen fietsverenigingen. Een deel gaat het te snel en weer anderen gaat het veel te langzaam met over en weer irritaties tot gevolg. Veel fietsverenigingen zijn hier al aan tenonder gegaan. Ook binnen de Hesseler Fietsers speelt dit probleem en daarom hebben we gemeend maatregelen te moeten treffen om te voorkomen dat leden afhaken. Zo hebben we besloten dat de zaterdag vooral in het teken staat van prestatiegericht fietsen om ook onze jongere leden aan hun trekken te laten komen. De zondag daarentegen staat in het teken van de oudere leden en leden die willen uitfietsen van de zaterdagrit. De gemiddelde snelheid die op de zondagen zal worden aangehouden is rond de 26 km/h. Om dit te borgen fietsen we met vaste voorfietsers.

Bekend is dat er in ons dorp meerdere jongeren actief zijn op de racefiets. Voor hen is het lastig om deel te nemen aan het fietsen in clubverband bij onze vereniging omdat ze overdag nog werken en op de zaterdag druk zijn met hun sportende kinderen. Om ook hen de kans te geven bij onze vereniging te fietsen bestaan er plannen om op de zondagmorgen een extra mogelijkheid te creëren voor prestatiegericht fietsen. We zullen hiervoor een aantal mensen actief benaderen. Wie geïnteresseerd is kan zich melden bij bestuur@hesselerfietsers.nl Bij voldoende animo gaan we dit plan tot uitvoering brengen.

Toervereniging Hesseler Fietsers
Maandag 8 maart 2021, 19.00 uur, weer een extra NOS Journaal in verband met een Corona persconferentie. In de pers is (zoals inmiddels gebruikelijk) al uitgelekt dat er enkele versoepelingen op de Coronamaatregelen aan zitten te komen, hieronder mogelijk versoepelingen voor ons als buitensporters. Vol verwachting volg ik de persconferentie en nadat premier Rutte heeft verteld dat vanaf 16 maart ook buitensporters onder voorwaarden weer met 4 personen samen mogen komen maakt zich blijdschap van mij meester. Echter, te vroeg gejuicht. De versoepeling blijkt alleen te gelden voor weer wachten tot de volgende persconferentie in de hoop dat er dan wel goed nieuws te melden is.

Wel goed nieuws is er over onze ledenwerfactie. Deze heeft inmiddels een 4-tal nieuwe leden opgeleverd en de verwachting is dat de komende tijd zich nog een aantal nieuwe leden melden. Op deze plaats heet ik de nieuwe leden alvast van harte welkom bij onze club en wens hen veel fietsplezier toe. Hopelijk kunnen we jullie binnenkort wegwijs maken binnen onze vereniging. We zien er naar uit.

Henk van Veen

 

Nieuw kandidaat bestuurslid

Waar in het verleden ons bestuur bestond uit zowel racefietsers als ATB’ers is dit sinds een aantal jaren niet meer het geval. Alle huidige bestuursleden zijn actief op de racefiets. Om ook de belangen van de ATB’ers goed te kunnen vertegenwoordigen zijn we daarom op zoek gegaan naar een ATB lid die in het bestuur zitting wil nemen. We zijn erg blij dat we met Ranal Kregel de persoon hebben gevonden die deze taak op zich wil nemen. In onze komende ledenvergadering zullen we onze leden daarom voorstellen het bestuur uit te breiden met een extra bestuurslid die zich de komende jaren zal inzetten voor de belangen van de groeiende ATB afdeling binnen onze vereniging. Als deze hiermee instemmen zal Ranal vanaf dat moment deel uitmaken van ons bestuur. Tot dat moment zal hij alvast meedraaien om sfeer te proeven en inspiratie op te doen. Voor de toekomst streven we ernaar twee ATB leden deel uit te laten maken van ons bestuur.

 

 

 

 

 

© De Hesseler fietsers 2019