Mededelingen racefietsers

Beste racefietsers,

Als bestuur hebben we gemerkt dat de animo voor het fietsen op de zaterdag wat afneemt. Volgens ons heeft dit te maken met de snelheid
waarmee soms gefietst wordt. Een heel aantal mensen heeft hier, logischerwijs moeite mee en besluit daarom soms niet meer mee te gaan op
de zaterdag.

Als bestuur willen we dat iedereen zo lang mogelijk met plezier kan fietsen binnen de vereniging en daarom hebben we het volgende besloten:

1. We vertrekken op de zaterdagmorgen als één groep (dit afhankelijk van de opkomst). We houden hierbij een snelheid aan waarbij iedereen zonder
al teveel moeite mee kan komen. Dit komt overeen met de snelheid van de dinsdaggroep.

2. Na de gezamenlijke pauze splitsen we op in twee groepen. Een snelle en een wat minder snelle groep.

We hopen dat op deze manier iedereen voldoende aan zijn trekken kan komen en ervoor te zorgen dat geen mensen afhaken.

Wat de vertrektijd op de zaterdag betreft, hebben we besloten dat deze vervroegd zal worden naar 08.30 uur zodat we zo rond de middag weer thuis zijn. De
afstand van de tocht zal steeds zo rond de 100 km bedragen.

Namens het bestuur.
Henk van Veen

© De Hesseler fietsers 2019