Nieuwe maatregelen i.v.m. Corona m.i.v. 19 november 2020

Met ingang van 19 november 2020 zijn de maatregelen van oktober weer van kracht om de verspreiding van het Corona virus in te perken.
Fietsen in een groep is weer mogelijk maar hierbij geldt wel een maximale groepsgrootte van 4 personen waarbij een onderlinge afstand van 1,5 meter aangehouden moet worden.
Als we in een treintje fietsen moet dat lukken.
Ook nu weer volgen wij als vereniging de adviezen van de NTFU welke te lezen zijn op
hun website.

Andere maatregelen gelden nog steeds:

Ben jij of iemand uit je familie ziek of verkouden? Blijf dan thuis.
Je volgt de hygiënevoorschriften van het RIVM op.
Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen, is niet toegestaan
Maak daarom voor vertrek afspraken met elkaar hoe je communiceert.

 

© De Hesseler fietsers 2019